تبلیغات
از برق لذت ببریم ! - مقالات درخواستی شما

کاردستی های برقی لذت بخش


 بنا به درخواست دوستان گرامی چند مقاله آموزشی برای شما در این قسمت قرار داده ایم 


1 : مقاله زبان اصلی مولد مارکس (به درخواست آقا مجتبی)

2 : مدار تغذیه ایمن شده در برابر اضافه ولتاژ ( به درخواست علی آقا) -OVER VOLTAGE PROTECTION ON
AC ADAPTER INPUT-

3 : مدار تغذیه ایمن شده در برابر اضافه ولتاژ ( به درخواست علی آقا) -Active Voltage Positioning Saves